Kontakt

Coworking Šaľa
info@coworking-sala.sk
alebo správa na: facebook.com/CoworkingSala
Peter Bartoš: 0907 225 867
Zuzana Bartošová: 0904 341 767

Občianske združenie: Meetpoint Šaľa
IČO: 42334055
DIČ: 2024054802
Adresa: Hlavná 5/19, 927 01 Šaľa
(na poschodí budovy VÚB v centre)

IBAN: SK59 7500 0000 0040 3003 9457