Meetpoint Šaľa

Coworking Šaľa prevádzkuje občianske združenie Meetpoint Šaľa.

Poslaním Meetpoint Šaľa o.z. je rozvíjanie aktivít na miestnej a regionálnej úrovni v oblasti podpory podnikania, vzdelávania, lokal-aktivizmu, komunitného a kultúrneho života.

Aktivity: https://www.facebook.com/CoworkingSala/events
Stanovy OZ: meetpoint-stanovy.pdf
Štatutár: Peter Bartoš

Sídlo:
Hlavná 19, 927 01 Šaľa
(nad VÚB bankou)

IČO: 42334055
Bankové spojenie: 14547410/5200
IBAN: SK50 5200 0000 0000 1454 7410